חזון הישיבה


חזון ישיבת "דגל ירושלים"
" הישן יתחדש והחדש יתקדש" ישיבת  דגל  ירושלים ממשיכה את חזונם של מרן הרב קוק  ובנו הרב צבי יהודה זצ"ל ,להעמיד את בנין התורה בעת שיבת עם ישראל לארצו והקמת מדינתו. לאחר 50 שנות בנין ויצירה של קומת הישיבות התיכוניות והאולפנות ,לתפארתנו ,רוצים אנו, ע"ג הקומה הראשונה , להרים עוד קומה תורנית רוחנית בתלמידינו. הרב נריה זצ"ל נוהג היה לומר  "יצירה אינה בריאה ראשונית ,היא קובעת לדברים דמות חדשה, ומחדשת אותם מתוכם " הגיע הזמן להעמיד מתוך מה שנבנה יצירה מחודשת המתאימה לימינו. הקומה עליה אנו מדברים היא: שימת התורה בראש סדר העדיפויות בחינוך תלמידנו. שאיפתנו להעמיד דור של תלמידים שיאהבו את  התורה ויאמינו  שלחיות חיי תורה זוהי פסגת האושר שבחיים. הדבר יתבטא בחינוך לאהבת תורה , למידה עיונית בעמקות ובסברא, יצירת חיבור של שמחה:  ריקודים, טישים משמרים , חיות של קדושה בעבודת ה' .

בנין התלמיד ולא רק מצוינות לימודית

לצערנו נוצר מצב ,שהדגש המרכזי במוסדות החינוך , הוא על המצוינות הלימודית ופחות על הערכיות והחינוך בחיי התורה.מי שמכיר את המצב  בשטח , שם לב שהמציאות של לימודי החול  " מנצחת " את החינוך והערכים ."שפחה הפכה לגבירה" .הדבר מתבטא ביחס לתפילות וביחס ללימודי הקודש ובהתנהגות שלא תמיד עומדת במצופה ממי שמתחנך בישיבה . "מצב בעייתי "  שחשים בו העוסקים בחינוך ומוסרים נפשם לילות כימים על חינוך ילדנו. דבר זה עומד ביסוד השינוי המיוחל בישיבת דגל ירושלים .

ממגננה למתקפה

לאחרונה שומעים אנו על בעיות חינוכיות ערכיות  בנוער הדתי  ובמוסדותינו .שתיית אלכוהול, שימוש  בפייסבוק באופן בעייתי , התמכרויות למיניהם וכניסה לאתרים בעייתיים באינטרנט, ובפרט בתפוצה הרחבה של הסמארטפונים . ימי עיון וכנסים השכם והערב דנים איך מתמודדים עם הבעיה ואיך מתמגנים מהבעיה. חושבים אנו שממגננה צריך לעבור להתקפה.  "בראתי יצר הרע בראתי לו תורה תבלין" אם לא נשנה את היחס ללימודי הקודש, נשאר באותה  "ביצה". זהו חזוננו ועל זה ניבחן.

למי מיועדת הישיבה.

התלמידים אליהם מיועדת הישיבה הם כאלה שירצו להיפגש עם תורה  "חיה", תורה אקטואלית שתוביל לצמיחת אמת ולשמחה בעבודת ה' . מי שרוצה לשלב באופן ראוי בין קודש לחול ולהוציא בגרות מלאה ללא עומס עודף של החול מקומו איתנו. בנין המידות וחיבור לאמונת עתנו לקידוש ה' במדינת ישראל. תלמידים שישמחו לחיות באוירת קודש ובטהרה בגיל הנערות, מתוך שמחה בבריאות הנפש והגוף מוזמנים אלינו.

לימודי החול .

רוצים אנו לחנך את תלמידינו , ללמוד ברצינות את הכול , כמובן שהקודש מעל הכול אך לא מזלזלים בחול ולוקחים אותו בכל הרצינות והאחריות .כדי להיכנס ללימודי החול באופן מדורג בכיתה ט ובכיתה י' שיעורי האנגלית והמתמ' יהיו מנמליים, 2 שעות שבועיות באנגלית ו2 שעות שבועיות במתמ', ובשביעית ניכנס באופן מלא ע"מ לעבור את הבגרות בהצלחה .בישיבה יש קבוצה ל4  ו -5 יח"ל במתמ' ובאנגלית. בישיבה תהיה מגמה ריאלית , מגמה בכימיה , שהיא שוות ערך לפיזיקה ויותר קלה להצלחה , כמו"כ תהיה מגמה בהיסטוריה או אזרחות למי שלא יהיה במגמת כימיה. שאר המקצועות בכיתה ט' ובכיתה י' כגון לשון והיסטוריה  יהיו בתוך המערכת באופן רגיל, (סה"כ יש בישיבה כשעה וחצי ביום ללימודי החול). מאמינים אנו שאם ניכנס באופן מדורג למעמסת החול ונלמד את תלמידינו את הפרופורציות הנכונות לא ייפגע עולמם הרוחני והתורני בע"ה.

 

אתר זה נבנה באמצעות